Oferta


Konsultacja psychologiczna

Konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców, dotyczące m.in. takich trudności jak: obniżenie nastroju, zachowania agresywne, trudności emocjonalne (m.in. w związku z rozwodem rodziców), wyfowanie z życia społecznego, brak motywacji do nauki, trudności szkolne.

Pierwsza konsultacja odbywa się bez obecności dziecka.


Konsultacja psychiatry dzieci i młodzieży

Konsultacja z lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży. 


Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera - pierwsze spotkanie

Diagnoza psychologiczna w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu obejmuje minimum trzy spotkania ze specjalistami. Przede wszystkim jest to obserwacja psychologiczna - zarówno swobodna jak i kierowana. W zależności od wieku oraz trudności dziecka oferujemy też konsultacje pedagoga oraz neurologopedy. W trakcie procesu diagnostycznego każde dziecko konsultowane jest z lekarzem psychiatrą dziecięcym.

 

Przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 18 miesiąca życia, nastolatków oraz osób dorosłych.


Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia odbywają się w małych grupach (maksymalnie 5 osób), regularnie - 1 raz w tygodniu. Zapisy na trening odbywają się jedynie telefonicznie.

Co to jest Trening Umiejętności Społecznych?

Treningi umiejętności społecznych skupiają się m.in. zdobywaniu wiedzy dotyczącej tych właśnie umiejętności oraz sposobach jej zastosowania, jak też ćwiczeniach poprzez np. odgrywane scenek. Dzieci uczą się jak np. jak rozpocząć rozmowę, jak odmówić komuś, jak radzić sobie, gdy ktoś mi dokucza. Wiadomości te są często powtarzane i utrwalane – nie tylko w trakcie zajęć ale również w domu, pomiędzy zajęciami. Zajęcia TUS w TUiTAM są rozbudowane również o zagadnienia takie jak rozumienie procesów społecznych, rozwijanie poczucia własnej wartości, rozumienie emocji własnych oraz innych, rozwijanie teorii umysłu. Bardzo ważnym aspektem treningów jest samo spotkanie z grupą, w której uczesnicy zajęć są lubiani i akceptowani, gdzie mogą opowiedzieć o swoich trudnościach i nikt ich nie wyśmieje.  Integracja z rówieśnikami jest jedną z ważnych części treningu. 


Konsultacja logopedyczna

Dla dzieci i dorosłych:

 • z wadami i zniekształceniami mowy 
 • niepłynnością mówienia
 • opóźnionym rozwojem mowy

Logopedia artystyczna

Logopedia artystyczna jest kierowana do osób, które zawodowo są związane z pracą z głosem, m.in. dziennikarzy, aktorów, piosenkarzy, polityków, szkoleniowców. Podczas zajęć realizowane są m.in. ćwiczenia oddechowe, dykcyjne, ćwiczenia narządów artykulacyjnych, korygowanie wad wymowy, przygotowanie do wystąpień publicznych, praca z tekstem.


Badanie ADOS-2

ADOS-2 zaliczany jest do złotego standardu diagnostycznego na całym świecie. Od niedawna narzędzie dostępne jest również w Polsce :) W naszej poradni pracują specjaliści, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie pozwalające na przeprowadzanie badania tym narzędziem.

ADOS-2 to częściowo ustrukturyzowane narzędzie służące obserwacji dziecka. ma charakter częściowo ustrukturyzowany. W trakcie kierowanej zabawy z dzieckiem oceniane są takie sfery jak język i komunikacja, wzajemność w interakcjach społecznych, zabawa/wyobraźnia, zachowania stereotypowe i sztywne zainteresowania. Oprócz oceny jakościowej ADOS-2 pozwala nam na porównanie wyników dziecka z normami dla dzieci z jego grupy wiekowej. 

Cena: 250zł


Konsultacja psychologiczna on-line


Konsultacja/terapia pedagogiczna

Dla dzieci:

 

 • które mają trudności w nauce czytania i pisania lub tzw. małą motoryką 
 • z zaburzeniami słuchu fonematycznego  
 • z zaburzeniami spostrzegania i pamięci wzrokowej 
 • z zaburzeniami spostrzegania i pamięci słuchowej 
 • z zaburzeniami orientacji przestrzennej i lateralizacji 
 • które mają problemy z koncentracją uwagi 
 • mniej sprawnych manualnie i ruchowo 
 • szczególnie nieśmiałych 
 • które wolniej się uczą 

Konsultacje psychologiczne w języku angielskim


Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu w języku angielskim - Autism Assessement

Ocena psychologiczna w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu w języku angielskim - skierowana do dzieci dwujęzycznych oraz anglojęzycznych. 

Autism Spectrum Disorders assessment in English - for bilingual and English-speaking children.


Konsultacja psychiatryczna dla dorosłych - pierwsza wizyta


Konsultacja psychiatryczna dla dorosłych - kontynuacja leczenia


Terapia behawioralna


Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci


do góry