Nasz zespół

Poznaj zespół naszych pracowników.


psycholog dzieci i młodzieży

dr Agnieszka Siedler

Specjalistka w zakresie psychologii dzieci i młodzieży. Przeprowadza diagnozę problemów dziecka, dokładnie omawiając ją z rodzicami i małymi pacjentami. Prowadzi kompleksową terapię, skoncentrowaną na rozwiązaniu problemów, poprawie umiejętności psychospołecznych, motywowaniu do pracy. Udziela porad dla rodziców, których dzieci przejawiają trudności emocjonalne o wielorakim podłożu. We współpracy z lekarzem psychiatrą prowadzi diagnostykę w kierunku autyzmu dziecięcego oraz Zespołu Aspergera.

W pracy terapeutycznej  opiera się głównie na metodach poznawczo-behawioralnych, jednak stara się łączyć różne metody w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby dziecka. Dużą wagę przywiązuje do współpracy z rodzicami dziecka. Prowadzi diagnostykę psychologiczną, terapię indywidualną dzieci w każdym wieku oraz zajęcia grupowe z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży.

Ukończyła liczne szkolenia dotyczące zaburzeń wieku dziecięcego, m.in. trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy zachowania oraz szkolenie z wykorzystania ADOS-2 w badaniach klinicznych. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Centrum Diagnozy i Terapii SOTIS w Warszawie oraz Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu Navicula, gdzie zajmowała się diagnostyką psychologiczną, terapią indywidualną, zajęciami grupowymi z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci od 7 r.ż. oraz prowadzi szkolenia dla rodziców.

Uczestniczy w wielu programach badawczych oraz szkoleniach, które pozwalają jej rozwijać swoje umiejętności.


Psycholog dzieci i młodzieży, psychologia sportu

mgr Agnieszka Wierzbińska

Psycholog dzieci i młodzieży, dla której praca terapeutyczna jest jedną z pasji. Udziela porad psychologicznych dla rodziców dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami emocjonalnymi. Przeprowadza specjalistyczną diagnozę, tworzy indywidualne programy terapeutyczne.

Od 12 lat zajmuje się diagnozą psychologiczną i terapią całościowych zaburzeń rozwoju - autyzmu i zespołu Aspergera w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi - Navicula.  

Zawsze kieruje się dobrem dziecka, dlatego stosuje różne metody terapeutyczne, tak by móc dostosować program terapii do możliwości i potrzeb małego pacjenta.

Ukończyła studia podyplomowe z rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej.

Uczestniczy w licznych szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje, m.in. z tematyki: wczesnego wykrywania objawów autyzmu oraz wczesnej interwencji terapeutycznej, neuropsychologii, zaburzeń genetycznych, alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się, PECS, terapii behawioralnej, eliminowania trudnych zachowań - agresji , autoagresji, terapii osób z Z. Aspergera, prowadzenia treningów umiejętności społecznych. Bierze udział w projektach badawczych i konferencjach.


Logopedia, Logopedia artystyczna

dr hab. Małgorzata Flegel

Dr hab., profesor PWSFTViT w Łodzi, Małgorzata Flegel to logopeda, logopeda artystyczny, nauczyciel dykcji oraz emisji głosu. Absolwentka wydziału aktorskiego PWSFTviT w Łodzi oraz logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Jest adiunktem na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera. Zajmuje się terapią logopedyczną dla osób po 12 r.ż. w zakresie korekcji wad wymowy, doskonalenia dykcji, emisji głosu. Współpracuje m.in. z osobami, które wiążą swoją przyszłość z zawodami wymagającymi posługiwania się głosem.


Psycholog dzieci i młodzieży, Pedagog

mgr Edyta Idczak-Paceś

Psycholog i pedagog, ukończyła studia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalności: psychologia zdrowia i kliniczna oraz pedagogika społeczna). Absolwentka studiów podyplomowych  na kierunku terapia zajęciowa. Aktualnie doktorantka w Szkole Doktorskiej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prowadzi badania naukowe nad żeńską populacją osób z ASD. 

Certyfikowany trener umiejętności społecznych. Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD a także z różnego rodzaju zaburzeniami emocjonalnymi, poznawczymi i neurologicznymi. Prowadziła zajęcia polisensoryczne, trening funkcjonowania w życiu codziennym  w Środowiskowym Domu Samopomocy w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi - Navicula. Obecnie prowadzi zajęcia psychoedukacyjne oraz terapię behawioralną. Biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości każdego człowieka, w swojej pracy korzysta z różnych metod terapeutycznych.

Prywatnie miłośniczka garncarstwa oraz wszelkich zajęć plastycznych.


Psycholog, Oligofrenopedagog

mgr Jacek Jankowski

Psycholog i oligofrenopedagog, ukończył studia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna). Absolwent studiów podyplomowych  na kierunkach „Oligofrenopedagogika” i „Przygotowanie pedagogiczne”. Wieloletni wykładowca w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi i Bełchatowie na studiach podyplomowych i magisterskich. Psycholog na oddziale hematologii i onkologii dziecięcej w Łodzi. Od ponad 8 lat pracuje jako terapeuta z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu. Koordynował ogólnopolski program wspierania osób z ASD w łodzi „ Wolontariat koleżeński Mary i Max”. Od 3 lat prowadzi autorski program „ Klub Pacjenta- Chata Navi” w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi - Navicula Centrum. Rozpoczął 4-letnie studia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Prywatnie: miłośnik „tworzenia czegoś z niczego”


Treningi uczenia się

Katarzyna Kowarik

Trener d.s Myślenia Inaczej. 

Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą prowadząc terapię zajęciową. Jej praca skupia się w kierunku pozytywnej, twórczej edukacji wspierającej rozwój, motywującej, dającej radość.
Ulubionymi tematami szkoleniowymi są innowacyjne sposoby nauczania, z wykorzystaniem
zabaw, gier, kreatywności, myślenia poza schematami, kolorów, rysunku ale i z zasadami
kształtującymi w człowieku takie cechy jak odpowiedzialność i współpraca. Do swoich podopiecznych podchodzi z ogromnym zaangażowaniem , bardzo indywidualnie, skupiając
się na ich Mocnych Stronach. Ukończyła XXI edycję Szkoły Trenerów METRUM Doradztwo Psychologiczne, Certyfikowany Trener Technik Pamięciowych, Kinezjologii Edukacyjnej,
Odysei Umysłu – międzynarodowego programu edukacyjnego uczącego kreatywnego myślenia.

Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych.

Prywatnie – mama dwójki dorosłych już dzieci, kocha zwierzęta, szczególnie psy.

 

Psychiatra dziecięcy

lek. Piotr Miller


Psycholog dzieci i młodzieży, Pedagog

mgr Magdalena Jęczmień

Psycholog dzieci i młodzieży, pedagog; psycholog pracujący z osobami starszymi oraz z  dorosłymi; diagnosta psychologiczny dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych; trener kompetencji miękkich i  procesów poznawczych. Od przeszło 10 lat związana zawodowo z  dziećmi i z młodzieżą od 3 roku życia oraz z osobami starszymi, a od 5 lat pracuje z osobami dorosłymi.

Psycholog i pedagog. Ukończyła studia psychologiczne (specjalność: psychologia zdrowia i  kliniczna) oraz pedagogiczne (społeczna; przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią i  wczesnym wspomaganiem rozwoju). Studiowała na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu z zakresu diagnozy psychologicznej dzieci, osób dorosłych i osób starszych. Ukończyła liczne kursy i  szkolenia specjalistyczne, dotyczące m.in. emocji, procesów poznawczych, neuropsychologii, najnowszych technik działań terapeutycznych, bezpiecznego korzystania z zasobów sieci, psychologicznych konsekwencji doświadczeń traumatycznych, tworzenia i  wykorzystywania gier w  celach terapeutycznych. W  grudniu 2019 roku ukończyła szkolenie na SWPS w Sopocie dotyczące diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. Z pasją poznaje metody różnych terapii. Obecnie kształci się w zakresie terapii psychologicznej osób dorosłych na uczelni dolnośląskiej oraz rozpoczęła drogę zdobywania uprawnień psychoterapeutycznych. Najbliższe jej nurty, to terapia skoncentrowana na rozwiązaniu oraz terapia poznawczo-behawioralna. Posiada doświadczenie z pracy pedagoga i psychologa w szkole podstawowej oraz gimnazjum, psychologa w przedszkolu, a  także pedagoga i psychologa w poradni pedagogiczno-psychologicznej. Prowadziła zajęcia w szkołach w projekcie programu profilaktycznego z  fundacją Vis Salutis dla dzieci i młodzieży - "Nie zarzucaj sieci na życie" w województwie łódzkim, dofinansowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Aktualnie psycholog dzieci i młodzieży w  jednej z gmin pod Warszawą oraz psycholog osób dorosłych i starszych w poradni zdrowia psychicznego w Łodzi. Pracuje w ramach wsparcia z  osobami starszymi z: otępieniem, z zaburzeniami snu, depresyjnymi, lękowymi. Posiada doświadczenie z pracy psychologa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w gabinecie, w  projektach unijnych, w szpitalu w Łodzi. Pracuje z osobami dorosłymi, m.in. odczuwającymi stres, lęk, wewnętrzny niepokój. Zawsze dobiera metody pracy do trudności osoby.


Psycholog dzieci i młodzieży

mgr Katarzyna Ledzion

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Psycholog ze specjalnością psychologia rodziny. Jest specjalistą zajmującym się udzielaniem wsparcia rodzicom na drodze procesu wychowawczego. Przeprowadza diagnozy potrzeb i trudności rodzinnych, a także udziela pomocy w postaci: działań profilaktycznych, terapeutycznych, aż po interwencję kryzysową. Zajmuje się diagnozą i pomocą w oparciu o terapię behawioralną dzieci z różnym spektrum problemów. Udziela wsparcia rodzinom w trudnych sytuacjach np.: rozwodu, choroby, trudności szkolnych, niepełnosprawności, konfliktów, problemów wychowawczych. Specjalista metody Tomatisa oraz Trener Umiejętności Społecznych.

Ukończyła liczne szkolenia dotyczące zaburzeń wieku dziecięcego, m.in. z zakresu kształtowania samodzielności w oparciu o terapię behawioralną, poważnych zaburzeń emocjonalnych oraz diagnostyki i postępowania terapeutycznego w zakresie wybranych zaburzeń wieku rozwojowego czy też Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD ). Zajmuje się terapią całościowych zaburzeń rozwoju - autyzmu i zespołu Aspergera w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi – Navicula oraz diagnozą trudności szkolnych i interwencją kryzysową w "Mavicus" Centrum Psychologiczno - Logopedyczne Łódź.

Bezpośrednio związana z tematyka rodzin wielodzietnych oraz rodzin z osobą chorą i niepełnosprawną.


Oligofrenopedagog, Certyfikowany terapeuta behawioralny

mgr Michał Łukaszczyk

Oligofrenopedagog, ukończył studia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Certyfikowany terapeuta behawioralny PLTB nr licencji 282/T/2021. Od wielu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu, a także innymi zaburzeniami rozwojowymi. Dzięki dużej sile spokoju, opanowaniu oraz cierpliwości potrafi pracować z trudnymi, społecznie nieakceptowalnymi zachowaniami. Posiada również certyfikat ADOS 2 wykorzystywany w diagnostyce klinicznej osób ze spektrum autyzmu. Swoją pracę traktuje jako wyzwanie, dzięki czemu z zapałem rozwija swój warsztat terapeutyczny, uczestnicząc między innymi w szkoleniach z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, odbywając staże w ośrodkach behawioralnych w Polsce. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz Treningi Umiejętności Społecznych. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji.


Logopeda

Anna Sowińska

Logopeda, zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci w każdym wieku, skoncentrowaną na poprawie mowy i artykulacji. Odbyła praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łodzi. Pracowała z seniorami w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w domu seniora. Jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku logopedia z audiologią. Stale dokształca się na specjalistycznych warsztatach, kursach i szkoleniach.

Zajmuje się rękodziełem i w wolnych chwilach tworzy personalizowane prezenty i kartki okolicznościowe na różne okazje.


Psycholog, Mediator

mgr Julita Lewandowska

Psycholog, Mediator

Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna), ukończyła szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT w Centrum Terapii Krótkoterminowej – poziom A. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Psychotraumatologii. Mediatorka wpisana na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Posiada kilkuletnie doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi  sesje również w języku angielskim.

Udziela wsparcia psychologicznego w zakresie problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży, problemów wychowawczych, konfliktów rodzinnych. Wspiera osoby przeżywające kryzys, doświadczające trudności w życiu. Prowadzi także mediacje w sprawach cywilnych, w tym rodzinne.


Psycholog, Felinoterapeuta

mgr Robert Bardziński

Ukończył studia psychologiczne o specjalności: psychologia zdrowia i kliniczna, certyfikowany instruktor felinoterapii o nr PAKiS/CDZ/KI/163/09/2019.

Specjalizuje się w pracy z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia nastroju, niską samoocenę oraz zaburzenia lękowe (napady panikifobienatręctwa). Pomaga również rozwiązywać problemy związkowe. Pracuje głównie z osobami dorosłymi młodzieżą. W swojej pracy z szczególnie ceni sobie otwartość wzajemne zaufanie, a także obustronne zaangażowanie w proces terapeutyczny. Na każdego patrzy holistycznie.

Współpracował w projekcie programu profilaktycznego Vis Salutis dla dzieci i młodzieży - "Nie zarzucaj sieci na życie" w województwie łódzkim dofinansowanym przez Ministerstwo Zdrowia

Prowadził dla Młodzi w Łodzi webinar: “Cyfrowe zniewolenie – czyli czym jest siecioholizm oraz jak dbać o siebie w świecie wirtualnym (i nie tylko)”

Ukończył liczne kursy i szkolenia specjalistyczne między innymi: "pewność siebie w relacjach", "podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji dla osób w kryzysie i traumie", "podstawowe techniki poznawczo-behawioralne w profilaktyce i terapii", "podstawy dydaktyki ogólnej z elementami edukacji seksualnej", "podstawy promocji zdrowia z elementami epidemiologii", "promocja zdrowia z elementami psychologii emocji", "podstawy psychologii wychowania i rozwoju z elementami psychoprofilaktyki uzależnień", "skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami mediacji i negocjacji", „Jak radzić sobie ze stresem?”, „Jak rozpoznać kompetencje menadżerskie”, „Coaching Kariery"

Uczestnik międzynarodowych konferencji: “QUALITYTOOLS - jakość pracy coacha. Międzynarodowa konferencja nt nowoczesnych narzędzi doskonalących warsztat trenerów, menagerów i nauczycieli” oraz "Nowoczesne metody planowania kariery - konferencja i warsztaty poświęcone innowacyjnym materiałom edukacyjnym wypracowanym na forum międzynarodowym"

Prywatnie: biegacz w maratonach i runarmageddonach, entuzjasta wysiłku fizycznego, fan gier.Logopeda

Justyna Musiał


Psychoterapeuta

mgr Monika Kmiecik

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu, psychopedagog, psychoterapeuta, pracuje w nurcie psychodynamicznym z dorosłymi oraz młodzieżą, prowadzi terapię indywidualną jak i terapię par. Do głównych obszarów jej pracy
należą; zaburzenia lękowe, depresje, kryzysy życiowe oraz trudności z zakresu relacji
z partnerem. Zaprasza do kontaktu osoby, które doświadczają zaburzeń nastroju,
czują obniżoną jakość życia, smutek, pragną zmiany. W pracy ważne jest dla niej
zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, ważności i akceptacji. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną prowadzi konsultacje również online.


do góry