Nasz zespół

Poznaj zespół naszych pracowników.


psycholog dzieci i młodzieży

dr Agnieszka Siedler

Specjalistka w zakresie psychologii dzieci i młodzieży. Przeprowadza diagnozę problemów dziecka, dokładnie omawiając ją z rodzicami i małymi pacjentami. Prowadzi kompleksową terapię, skoncentrowaną na rozwiązaniu problemów, poprawie umiejętności psychospołecznych, motywowaniu do pracy. Udziela porad dla rodziców, których dzieci przejawiają trudności emocjonalne o wielorakim podłożu. We współpracy z lekarzem psychiatrą prowadzi diagnostykę w kierunku autyzmu dziecięcego oraz Zespołu Aspergera.

W pracy terapeutycznej  opiera się głównie na metodach poznawczo-behawioralnych, jednak stara się łączyć różne metody w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby dziecka. Dużą wagę przywiązuje do współpracy z rodzicami dziecka. Prowadzi diagnostykę psychologiczną, terapię indywidualną dzieci w każdym wieku oraz zajęcia grupowe z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży.

Ukończyła liczne szkolenia dotyczące zaburzeń wieku dziecięcego, m.in. trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy zachowania oraz szkolenie z wykorzystania ADOS-2 w badaniach klinicznych. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Centrum Diagnozy i Terapii SOTIS w Warszawie oraz Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu Navicula, gdzie zajmowała się diagnostyką psychologiczną, terapią indywidualną, zajęciami grupowymi z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci od 7 r.ż. oraz prowadzi szkolenia dla rodziców.

Uczestniczy w wielu programach badawczych oraz szkoleniach, które pozwalają jej rozwijać swoje umiejętności.


Psycholog dzieci i młodzieży, psychologia sportu

Agnieszka Wierzbińska

Psycholog dzieci i młodzieży, dla której praca terapeutyczna jest jedną z pasji. Udziela porad psychologicznych dla rodziców dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami emocjonalnymi. Przeprowadza specjalistyczną diagnozę, tworzy indywidualne programy terapeutyczne.

Od 12 lat zajmuje się diagnozą psychologiczną i terapią całościowych zaburzeń rozwoju - autyzmu i zespołu Aspergera w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi - Navicula.  

Zawsze kieruje się dobrem dziecka, dlatego stosuje różne metody terapeutyczne, tak by móc dostosować program terapii do możliwości i potrzeb małego pacjenta.

Ukończyła studia podyplomowe z rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej.

Uczestniczy w licznych szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje, m.in. z tematyki: wczesnego wykrywania objawów autyzmu oraz wczesnej interwencji terapeutycznej, neuropsychologii, zaburzeń genetycznych, alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się, PECS, terapii behawioralnej, eliminowania trudnych zachowań - agresji , autoagresji, terapii osób z Z. Aspergera, prowadzenia treningów umiejętności społecznych. Bierze udział w projektach badawczych i konferencjach.


Psychiatra osób dorosłych

lek. Anna Zdanowicz

Absolwentka Wydziału Wojskowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Lekarz w trakcie szkolenia specjalistycznego z psychiatrii w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi. W trakcie studiów doktoranckich w Klinice Psychiatrii Dorosłych szpitala im. Babińskiego w Łodzi. Systematycznie prowadzi zajęcia dydaktyczne z psychiatrii dla polskich i zagranicznych studentów medycyny. W ramach stypendium odbyła dwa kilkumiesięczne staże zagraniczne we Włoszech - w Sienie i w Bari.
Swoją wiedzę wzbogaca udziałem w szkoleniach, warsztatach oraz sympozjach krajowych i zagranicznych. Autorka kilku referatów oraz publikacji naukowych. Trzykrotnie nagrodzona za prace dotyczące stygmatyzacji pacjentów podczas międzynarodowych konferencji. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą wpływu genetyki na powstanie i przebieg procesów chorobowych oraz społeczne aspekty zaburzeń psychicznych zwłaszcza stygmatyzacji chorych.


Neurologopeda dzieci i dorosłych

dr Joanna Chądzyńska

Specjalistka w zakresie pracy logopedycznej i neurologopedycznej. Zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci w każdym wieku, skoncentrowaną na poprawie mowy i artykulacji. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi pacjentami. Pracowała w szkole na stanowisku logopedy oraz prowadziła terapię dzieci z różnymi zaburzeniami w ramach prywatnej działalności.  

Zajmuje się również terapią osób po udarach niedokrwiennych i krwotocznych, z chorobami neurodegeneracyjnymi, po operacjach usunięcia guza mózgu, po wypadkach komunikacyjnych. Rehabilituje pacjentów z problemami foniatrycznymi, wynikającymi z zaburzeń emisji głosu i po operacjach wszczepienia protez głosowych.

Od sześciu lat pracuje w Poradni Logopedycznej przy USK nr 1 w Łodzi, a od dwóch  współpracuje z tamtejszym Oddziałem Neurologicznym.

Jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej na kierunkach Logopedia ogólna i Pedagogika . Ukończyła Neurologopedię ogólną i dziecięcą na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Praca z pacjentami jest jej pasją, dlatego przykłada dużą wagę zarówno do ich komfortu w terapii, jak też doskonalenia swoich umiejętności zawodowych. Ciągle się rozwija, regularnie uczestniczy w warsztatach i specjalistycznych szkoleniach.

Jest molem książkowym. Lubi pływanie, górskie wędrówki i spacery po plaży.


Logopedia, Logopedia artystyczna

dr hab. Małgorzata Flegel

Dr hab., profesor PWSFTViT w Łodzi, Małgorzata Flegel to logopeda, logopeda artystyczny, nauczyciel dykcji oraz emisji głosu. Absolwentka wydziału aktorskiego PWSFTviT w Łodzi oraz logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Jest adiunktem na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera. Zajmuje się terapią logopedyczną dla osób po 12 r.ż. w zakresie korekcji wad wymowy, doskonalenia dykcji, emisji głosu. Współpracuje m.in. z osobami, które wiążą swoją przyszłość z zawodami wymagającymi posługiwania się głosem.


Psycholog dzieci i młodzieży, Pedagog

Edyta Idczak-Paceś

Psycholog i pedagog, ukończyła studia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalności: psychologia zdrowia i kliniczna oraz pedagogika społeczna). Absolwentka studiów podyplomowych  na kierunku terapia zajęciowa. Certyfikowany trener umiejętności społecznych.

Od ponad 9 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD a także z różnego rodzaju zaburzeniami emocjonalnymi, poznawczymi i neurologicznymi. Prowadziła zajęcia polisensoryczne, trening funkcjonowania w życiu codziennym, terapię zajęciową i terapię kulinarną w Środowiskowym Domu Samopomocy w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi - Navicula. Obecnie prowadzi zajęcia psychoedukacyjne oraz terapię behawioralną. Biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości każdego człowieka, w swojej pracy korzysta z różnych metod terapeutycznych.

Prywatnie miłośniczka garncarstwa oraz wszelkich zajęć plastycznych.


Psychiatra dzieci i młodzieży

lek. Katarzyna Królewska


Treningi uczenia się

Katarzyna Kowarik

Trener d.s Myślenia Inaczej. 

Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą prowadząc terapię zajęciową. Jej praca skupia się w kierunku pozytywnej, twórczej edukacji wspierającej rozwój, motywującej, dającej radość.
Ulubionymi tematami szkoleniowymi są innowacyjne sposoby nauczania, z wykorzystaniem
zabaw, gier, kreatywności, myślenia poza schematami, kolorów, rysunku ale i z zasadami
kształtującymi w człowieku takie cechy jak odpowiedzialność i współpraca. Do swoich podopiecznych podchodzi z ogromnym zaangażowaniem , bardzo indywidualnie, skupiając
się na ich Mocnych Stronach. Ukończyła XXI edycję Szkoły Trenerów METRUM Doradztwo Psychologiczne, Certyfikowany Trener Technik Pamięciowych, Kinezjologii Edukacyjnej,
Odysei Umysłu – międzynarodowego programu edukacyjnego uczącego kreatywnego myślenia. Prywatnie – mama dwójki dorosłych już dzieci, kocha zwierzęta, szczególnie psy.

 

Psychiatra dziecięcy

lek. Piotr Miller


Psycholog

Katarzyna Ledzion

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Psycholog ze specjalnością psychologia rodziny. Jest specjalistą zajmującym się udzielaniem wsparcia rodzicom na drodze procesu wychowawczego. Przeprowadza diagnozy potrzeb i trudności rodzinnych, a także udziela pomocy w postaci: działań profilaktycznych, terapeutycznych, aż po interwencję kryzysową. Zajmuje się diagnozą i pomocą w oparciu o terapię behawioralną dzieci z różnym spektrum problemów. Udziela wsparcia rodzinom w trudnych sytuacjach np.: rozwodu, choroby, trudności szkolnych, niepełnosprawności, konfliktów, problemów wychowawczych. Specjalista metody Tomatisa oraz Trener Umiejętności Społecznych.

Ukończyła liczne szkolenia dotyczące zaburzeń wieku dziecięcego, m.in. z zakresu kształtowania samodzielności w oparciu o terapię behawioralną, poważnych zaburzeń emocjonalnych oraz diagnostyki i postępowania terapeutycznego w zakresie wybranych zaburzeń wieku rozwojowego czy też Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD ). Zajmuje się terapią całościowych zaburzeń rozwoju - autyzmu i zespołu Aspergera w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi – Navicula oraz diagnozą trudności szkolnych i interwencją kryzysową w "Mavicus" Centrum Psychologiczno - Logopedyczne Łódź.

Bezpośrednio związana z tematyka rodzin wielodzietnych oraz rodzin z osobą chorą i niepełnosprawną.


Oligofrenopedagog, Terapeuta behawioralny

Michał Łukaszczyk

Oligofrenopedagog, ukończył studia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Terapeuta wykorzystujący w swojej pracy techniki behawioralne, w trakcie zdobywania certyfikatu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (499/L/2017). Pracuje z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Dzięki dużej sile spokoju, opanowaniu oraz cierpliwości potrafi pracować z trudnymi, społecznie nieakceptowalnymi zachowaniami. Swoją pracę traktuje jako wyzwanie, dzięki czemu z zapałem rozwija swój warsztat terapeutyczny, uczestnicząc między innymi w szkoleniach z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, a także odbywając staże w ośrodkach behawioralnych w Polsce. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz Treningi Umiejętności Społecznych. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji.


Psycholog dzieci i młodzieży, Pedagog

Magdalena Jęczmień

Ukończyła studia psychologiczne (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna) oraz pedagogiczne (społeczna; przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju). Studiowała na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu z zakresu diagnozy psychologicznej. Ukończyła kursy i szkolenia specjalistyczne, m.in. emocje sześciolatka, zatrzymaj się i zapamiętaj, postepowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, złość, lęk, gniew, zastosowanie neuroedukacji w praktyce szkolnej.

Od przeszło 10 lat związana zawodowo z dziećmi i z młodzieżą od 3 roku życia. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami: nerwicowymi, emocjonalnymi, zachowania, nastroju, psychosomatycznymi, koncentracji uwagi, trudnościami w uczeniu się, w funkcjonowaniu społecznym. Posiada doświadczenie z pracy pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole podstawowej oraz gimnazjum, a  także w poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych, Metody Dobrego Startu,  Diagnozy i Terapii Ręki.

Aktualnie jest studentką logopedii w Collegium Humanum w Szkole Głównej Menedżerskiej.

Obecnie odbywa szkolenia specjalistyczne, rozszerzające zakres wiedzy, a dotyczące rozwijania zdolności poznawczych, bezpiecznego korzystania z zasobów sieci niezależnie od wieku a także psychologicznych konsekwencji doświadczeń traumatycznych oraz uzależnień behawioralnych (diagnozy i podstaw pracy terapeutycznej) na Uniwersytecie SWPS w  Warszawie.

W swojej pracy stawia na współpracę z rodzicami, łączenie doświadczenia pedagoga i psychologa oraz  dokształcanie się w zakresie diagnozy i terapii dzieci.


do góry