Nasz zespół

Poznaj zespół naszych pracowników.


psycholog dzieci i młodzieży

dr Agnieszka Siedler

Specjalistka w zakresie psychologii dzieci i młodzieży. Przeprowadza diagnozę problemów dziecka, dokładnie omawiając ją z rodzicami i małymi pacjentami. Prowadzi kompleksową terapię, skoncentrowaną na rozwiązaniu problemów, poprawie umiejętności psychospołecznych, motywowaniu do pracy. Udziela porad dla rodziców, których dzieci przejawiają trudności emocjonalne o wielorakim podłożu. We współpracy z lekarzem psychiatrą prowadzi diagnostykę w kierunku autyzmu dziecięcego oraz Zespołu Aspergera.

W pracy terapeutycznej  opiera się głównie na metodach poznawczo-behawioralnych, jednak stara się łączyć różne metody w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby dziecka. Dużą wagę przywiązuje do współpracy z rodzicami dziecka. Prowadzi diagnostykę psychologiczną, terapię indywidualną dzieci w każdym wieku oraz zajęcia grupowe z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży.

Ukończyła liczne szkolenia dotyczące zaburzeń wieku dziecięcego, m.in. trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy zachowania oraz szkolenie z wykorzystania ADOS-2 w badaniach klinicznych. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Centrum Diagnozy i Terapii SOTIS w Warszawie oraz Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu Navicula, gdzie zajmowała się diagnostyką psychologiczną, terapią indywidualną, zajęciami grupowymi z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci od 7 r.ż. oraz prowadzi szkolenia dla rodziców.

Uczestniczy w wielu programach badawczych oraz szkoleniach, które pozwalają jej rozwijać swoje umiejętności.


Psycholog dzieci i młodzieży, psychologia sportu

Agnieszka Wierzbińska

Psycholog dzieci i młodzieży, dla której praca terapeutyczna jest jedną z pasji. Udziela porad psychologicznych dla rodziców dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami emocjonalnymi. Przeprowadza specjalistyczną diagnozę, tworzy indywidualne programy terapeutyczne.

 

 

 

Od 12 lat zajmuje się diagnozą psychologiczną i terapią całościowych zaburzeń rozwoju - autyzmu i zespołu Aspergera w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi - Navicula.  

Zawsze kieruje się dobrem dziecka, dlatego stosuje różne metody terapeutyczne, tak by móc dostosować program terapii do możliwości i potrzeb małego pacjenta.

 

 

 

 

Ukończyła studia podyplomowe z rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej.

Uczestniczy w licznych szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje, m.in. z tematyki: wczesnego wykrywania objawów autyzmu oraz wczesnej interwencji terapeutycznej, neuropsychologii, zaburzeń genetycznych, alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się, PECS, terapii behawioralnej, eliminowania trudnych zachowań - agresji , autoagresji, terapii osób z Z. Aspergera, prowadzenia treningów umiejętności społecznych. Bierze udział w projektach badawczych i konferencjach.


Psychiatra osób dorosłych

lek. Anna Zdanowicz

Absolwentka Wydziału Wojskowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Lekarz w trakcie szkolenia specjalistycznego z psychiatrii w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi. W trakcie studiów doktoranckich w Klinice Psychiatrii Dorosłych szpitala im. Babińskiego w Łodzi. Systematycznie prowadzi zajęcia dydaktyczne z psychiatrii dla polskich i zagranicznych studentów medycyny. W ramach stypendium odbyła dwa kilkumiesięczne staże zagraniczne we Włoszech - w Sienie i w Bari.
Swoją wiedzę wzbogaca udziałem w szkoleniach, warsztatach oraz sympozjach krajowych i zagranicznych. Autorka kilku referatów oraz publikacji naukowych. Trzykrotnie nagrodzona za prace dotyczące stygmatyzacji pacjentów podczas międzynarodowych konferencji. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą wpływu genetyki na powstanie i przebieg procesów chorobowych oraz społeczne aspekty zaburzeń psychicznych zwłaszcza stygmatyzacji chorych.


Psycholog dzieci i młodzieży

dr n. med. Paulina Kwarta

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Tytuł naukowy doktora nauk medycznych zdobyła broniąc pracę pt.: "Predyspozycje osobowościowe, temperament, postawy rodzicielskie, sposoby radzenia sobie ze stresem, lęk i depresja a stan zdrowia psychicznego u rodziców dzieci chorych na autyzm". Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Pracownik Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym przy Fundacji Jaś i Małgosia w Łodzi. Stale odbywa wiele szkoleń i kursów z zakresu terapii dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowo - metodycznych z zakresu psychologii i psychiatrii, jest autorem i współautorem publikacji oraz projektów naukowo-badawczych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą problemów zdrowotnych i psychospołecznych populacji wieku rozwojowego, a także poznawczo-społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum zaburzeń autystycznych (autyzm, Zespół Aspergera) oraz ze spektrum ADHD. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz emocjonalnymi.


Neurologopeda dzieci i dorosłych

dr Joanna Chądzyńska

Specjalistka w zakresie pracy logopedycznej i neurologopedycznej. Zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci w każdym wieku, skoncentrowaną na poprawie mowy i artykulacji. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi pacjentami. Pracowała w szkole na stanowisku logopedy oraz prowadziła terapię dzieci z różnymi zaburzeniami w ramach prywatnej działalności.  

Zajmuje się również terapią osób po udarach niedokrwiennych i krwotocznych, z chorobami neurodegeneracyjnymi, po operacjach usunięcia guza mózgu, po wypadkach komunikacyjnych. Rehabilituje pacjentów z problemami foniatrycznymi, wynikającymi z zaburzeń emisji głosu i po operacjach wszczepienia protez głosowych.

Od sześciu lat pracuje w Poradni Logopedycznej przy USK nr 1 w Łodzi, a od dwóch  współpracuje z tamtejszym Oddziałem Neurologicznym.

Jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej na kierunkach Logopedia ogólna i Pedagogika . Ukończyła Neurologopedię ogólną i dziecięcą na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Praca z pacjentami jest jej pasją, dlatego przykłada dużą wagę zarówno do ich komfortu w terapii, jak też doskonalenia swoich umiejętności zawodowych. Ciągle się rozwija, regularnie uczestniczy w warsztatach i specjalistycznych szkoleniach.

Jest molem książkowym. Lubi pływanie, górskie wędrówki i spacery po plaży.


Logopedia, Logopedia artystyczna

dr hab. Małgorzata Flegel

Dr hab., profesor PWSFTViT w Łodzi, Małgorzata Flegel to logopeda, logopeda artystyczny, nauczyciel dykcji oraz emisji głosu. Absolwentka wydziału aktorskiego PWSFTviT w Łodzi oraz logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Jest adiunktem na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera. Zajmuje się terapią logopedyczną dla osób po 12 r.ż. w zakresie korekcji wad wymowy, doskonalenia dykcji, emisji głosu. Współpracuje m.in. z osobami, które wiążą swoją przyszłość z zawodami wymagającymi posługiwania się głosem.


Psycholog dzieci i młodzieży, pedagog

Edyta Idczak-Paceś

Psycholog i pedagog, ukończyła studia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalności: psychologia zdrowia i kliniczna oraz pedagogika społeczna). Absolwentka studiów podyplomowych  na kierunku terapia zajęciowa.

Od ponad 8 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD a także z różnego rodzaju zaburzeniami emocjonalnymi, poznawczymi i neurologicznymi. Prowadziła zajęcia polisensoryczne, trening funkcjonowania w życiu codziennym, terapię zajęciową i terapię kulinarną w Środowiskowym Domu Samopomocy w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi - Navicula. Obecnie przygotowuje także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości każdego człowieka, w swojej pracy korzysta z różnych metod terapeutycznych.

Prywatnie miłośniczka garncarstwa oraz wszelkich zajęć plastycznych.


Psychiatra dzieci i młodzieży

lek. Katarzyna Królewska


do góry