Nasz zespół

Poznaj zespół naszych pracowników.


psycholog dzieci i młodzieży

dr Agnieszka Siedler

Specjalistka w zakresie psychologii dzieci i młodzieży. Przeprowadza diagnozę problemów dziecka, dokładnie omawiając ją z rodzicami i małymi pacjentami. Prowadzi kompleksową terapię, skoncentrowaną na rozwiązaniu problemów, poprawie umiejętności psychospołecznych, motywowaniu do pracy. Udziela porad dla rodziców, których dzieci przejawiają trudności emocjonalne o wielorakim podłożu. We współpracy z lekarzem psychiatrą prowadzi diagnostykę w kierunku autyzmu dziecięcego oraz Zespołu Aspergera.

W pracy terapeutycznej  opiera się głównie na metodach poznawczo-behawioralnych, jednak stara się łączyć różne metody w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby dziecka. Dużą wagę przywiązuje do współpracy z rodzicami dziecka. Prowadzi diagnostykę psychologiczną, terapię indywidualną dzieci w każdym wieku oraz zajęcia grupowe z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży.

Ukończyła liczne szkolenia dotyczące zaburzeń wieku dziecięcego, m.in. trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy zachowania oraz szkolenie z wykorzystania ADOS-2 w badaniach klinicznych. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Centrum Diagnozy i Terapii SOTIS w Warszawie oraz Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu Navicula, gdzie zajmowała się diagnostyką psychologiczną, terapią indywidualną, zajęciami grupowymi z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci od 7 r.ż. oraz prowadzi szkolenia dla rodziców.

Uczestniczy w wielu programach badawczych oraz szkoleniach, które pozwalają jej rozwijać swoje umiejętności.


Psycholog dzieci i młodzieży, Pedagog

mgr Edyta Idczak-Paceś

Psycholog i pedagog, ukończyła studia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalności: psychologia zdrowia i kliniczna oraz pedagogika społeczna). Absolwentka studiów podyplomowych  na kierunku terapia zajęciowa. Aktualnie doktorantka w Szkole Doktorskiej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prowadzi badania naukowe nad żeńską populacją osób z ASD. 

Certyfikowany trener umiejętności społecznych. Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD a także z różnego rodzaju zaburzeniami emocjonalnymi, poznawczymi i neurologicznymi. Prowadziła zajęcia polisensoryczne, trening funkcjonowania w życiu codziennym  w Środowiskowym Domu Samopomocy w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi - Navicula. Obecnie prowadzi zajęcia psychoedukacyjne oraz terapię behawioralną. Biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości każdego człowieka, w swojej pracy korzysta z różnych metod terapeutycznych.

Prywatnie miłośniczka garncarstwa oraz wszelkich zajęć plastycznych.


Psycholog dzieci i młodzieży, Pedagog

mgr Magdalena Jęczmień

Psycholog dzieci i młodzieży, pedagog; psycholog pracujący z osobami starszymi oraz z  dorosłymi; diagnosta psychologiczny dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych; trener kompetencji miękkich i  procesów poznawczych. Od przeszło 10 lat związana zawodowo z  dziećmi i z młodzieżą od 3 roku życia oraz z osobami starszymi, a od 5 lat pracuje z osobami dorosłymi.

Psycholog i pedagog. Ukończyła studia psychologiczne (specjalność: psychologia zdrowia i  kliniczna) oraz pedagogiczne (społeczna; przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią i  wczesnym wspomaganiem rozwoju). Studiowała na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu z zakresu diagnozy psychologicznej dzieci, osób dorosłych i osób starszych. Ukończyła liczne kursy i  szkolenia specjalistyczne, dotyczące m.in. emocji, procesów poznawczych, neuropsychologii, najnowszych technik działań terapeutycznych, bezpiecznego korzystania z zasobów sieci, psychologicznych konsekwencji doświadczeń traumatycznych, tworzenia i  wykorzystywania gier w  celach terapeutycznych. W  grudniu 2019 roku ukończyła szkolenie na SWPS w Sopocie dotyczące diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. Z pasją poznaje metody różnych terapii. Obecnie kształci się w zakresie terapii psychologicznej osób dorosłych na uczelni dolnośląskiej oraz rozpoczęła drogę zdobywania uprawnień psychoterapeutycznych. Najbliższe jej nurty, to terapia skoncentrowana na rozwiązaniu oraz terapia poznawczo-behawioralna. Posiada doświadczenie z pracy pedagoga i psychologa w szkole podstawowej oraz gimnazjum, psychologa w przedszkolu, a  także pedagoga i psychologa w poradni pedagogiczno-psychologicznej. Prowadziła zajęcia w szkołach w projekcie programu profilaktycznego z  fundacją Vis Salutis dla dzieci i młodzieży - "Nie zarzucaj sieci na życie" w województwie łódzkim, dofinansowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Aktualnie psycholog dzieci i młodzieży w  jednej z gmin pod Warszawą oraz psycholog osób dorosłych i starszych w poradni zdrowia psychicznego w Łodzi. Pracuje w ramach wsparcia z  osobami starszymi z: otępieniem, z zaburzeniami snu, depresyjnymi, lękowymi. Posiada doświadczenie z pracy psychologa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w gabinecie, w  projektach unijnych, w szpitalu w Łodzi. Pracuje z osobami dorosłymi, m.in. odczuwającymi stres, lęk, wewnętrzny niepokój. Zawsze dobiera metody pracy do trudności osoby.


Psycholog dzieci i młodzieży

mgr Katarzyna Ledzion

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Psycholog ze specjalnością psychologia rodziny, diagnosta z zakresu neuropsychologii. Jest specjalistą zajmującym się udzielaniem wsparcia rodzicom na drodze procesu wychowawczego. Przeprowadza diagnozy potrzeb i trudności rodzinnych, a także udziela pomocy w postaci: działań profilaktycznych, terapeutycznych, aż po interwencję kryzysową. Zajmuje się diagnozą i pomocą w oparciu o terapię behawioralną dzieci z różnym spektrum problemów. Udziela wsparcia rodzinom w trudnych sytuacjach np.: rozwodu, choroby, trudności szkolnych, niepełnosprawności, konfliktów, problemów wychowawczych. Specjalista metody Tomatisa oraz Trener Umiejętności Społecznych.

Ukończyła liczne szkolenia dotyczące zaburzeń wieku dziecięcego, m.in. z zakresu kształtowania samodzielności w oparciu o terapię behawioralną, poważnych zaburzeń emocjonalnych oraz diagnostyki i postępowania terapeutycznego w zakresie wybranych zaburzeń wieku rozwojowego czy też Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD ). Zajmuje się terapią całościowych zaburzeń rozwoju - autyzmu i zespołu Aspergera w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi – Navicula oraz diagnozą trudności szkolnych i interwencją kryzysową w "Mavicus" Centrum Psychologiczno - Logopedyczne Łódź.

Bezpośrednio związana z tematyka rodzin wielodzietnych oraz rodzin z osobą chorą i niepełnosprawną.


Psycholog, Oligofrenopedagog

mgr Jacek Jankowski

Psycholog i oligofrenopedagog, ukończył studia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna). Absolwent studiów podyplomowych  na kierunkach „Oligofrenopedagogika” i „Przygotowanie pedagogiczne”. Wieloletni wykładowca w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi i Bełchatowie na studiach podyplomowych i magisterskich. Psycholog na oddziale hematologii i onkologii dziecięcej w Łodzi. Od ponad 8 lat pracuje jako terapeuta z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu. Koordynował ogólnopolski program wspierania osób z ASD w łodzi „ Wolontariat koleżeński Mary i Max”. Od 3 lat prowadzi autorski program „ Klub Pacjenta- Chata Navi” w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi - Navicula Centrum. Rozpoczął 4-letnie studia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Prywatnie: miłośnik „tworzenia czegoś z niczego”


Logopeda

mgr Anna Sowińska

Logopeda, zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci w każdym wieku, skoncentrowaną na poprawie mowy i artykulacji. Odbyła praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łodzi. Pracowała z seniorami w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w domu seniora. Jest absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku logopedia z audiologią. Stale dokształca się na specjalistycznych warsztatach, kursach i szkoleniach.

Zajmuje się rękodziełem i w wolnych chwilach tworzy personalizowane prezenty i kartki okolicznościowe na różne okazje.


Logopeda

mgr Justyna Musiał

mgr Justyna Musiał, Logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Logopedia z audiologią. Aktualnie poszerza swoją wiedzę kontynuując naukę na kierunku Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Uczestnicząc w licznych wolontariatach m.in. na turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym AmaDeum, a także na praktykach w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Zgierzu zdobywała swoje pierwsze doświadczenie zawodowe. Uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach ciągle poszerza swoją wiedzę. W pracy zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz wszelakimi wadami wymowy w zakresie dyslalii.

W życiu prywatnym interesuje się filologią angielską oraz szeroko pojętą turystyką górską.

 

 

 

 


Psycholog dzieci i młodzieży

mgr Bartosz Neska

Magister psychologii, specjalista w zakresie psychologii dzieci i młodzieży. Absolwent studiów psychologicznych na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna) oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych, absolwent m.in. kursu Treningu Zastępowania Agresji (TZA-ART) i trzystopniowego kursu Stosowanej Analizy Zachowania. Międzynarodowy certyfikowany diagnosta ADOS-2.
 
Pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób w spektrum autyzmu oraz pomocy w trudnościach emocjonalnych, zaburzeniach zachowania, obniżonym nastroju, wybuchach złości, niechęci do chodzenia do szkoły, przewlekłym stresie z objawami somatycznymi. Pomaga kształtować poczucie własnej wartości u nastolatków, budować adekwatną samoocenę; uczy asertywności i niezależności przy jednoczesnym poszanowaniu norm i zasad społecznych. Prowadzi spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów, aby również w środowisku domowym móc lepiej radzić sobie ze zgłaszanymi problemami. Praca psychologiczna z dzieckiem zawsze wymaga wsparcia ze strony rodziców, dziadków, wychowawców - pomaga zaplanować zmiany w najbliższym otoczeniu dziecka, aby w jak najkrótszym czasie poprawić jego funkcjonowanie. W pracy terapeutycznej z młodzieżą opiera się głównie na metodach poznawczo-behawioralnych. Prowadzi grupową terapię Treningu Umiejętności Społecznych.
 
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej, na Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej w Centralnym Szpitalu Klinicznym, Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym Fundacji JiM, Poradni JuniorMed, Centrum Medycznym Medicover. Prowadził liczne zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, w tym warsztaty w ramach projektu 'Mind the Mind - to Combat the Stigma of Mental Disorders (EFPSA)'. Stale podnosi swoje kwalifikacje.

Psycholog dzieci i młodzieży

mgr Katarzyna Ledzion


Psycholog dzieci i młodzieży, pedagog

Edyta Idczak-Paceś


Psycholog dzieci i młodzieży, pedagog

mgr Patrycja Matusiak

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, psycholog, pedagog. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu na kierunku Oligofrenopedagogika oraz przygotowanie pedagogiczne. Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z osobami z obniżoną samooceną, mającymi trudności w nawiązywaniu relacji z innymi. Prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych i Treningi Umiejętności szkolnych dla dzieci i młodzieży. W swojej pracy wykorzystuje autorskie pomoce dydaktyczne i metody warsztatowe, prowadzi szkolenia i konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w Niepublicznym Centrum Psychologiczno Pedagogicznym, w Punkcie Przedszkolnym oraz Szkole Podstawowej, gdzie prowadziła zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania, "Picture Exchange Communication System- poziom 1", "Nauczanie 9 krytycznych Umiejętności porozumiewania się". Odbyła również staż zawodowy w Niepublicznej Szkole UMIEM w Krakowie. Prywatnie mama i miłośniczka francuskich komedii.


Psycholożka, socjoterapeutka

mgr Dorota Piskorska

Ukończyła studia z psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowe Studium w zakresie Socjoterapii w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Absolwentka Podyplomowego Studium Metody Wspierania Relacji Międzyludzkich na kierunku Coaching życiowy (Uniwersytet Łódzki). Ukończyła kurs doskonalący nt. „Metody pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym” oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy bezpośredniej z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami/opiekunami w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 oraz Publicznym Gimnazjum nr 3 im. F. Chopina w Łodzi. Prowadziła warsztaty z programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” oraz warsztaty rozwojowe dla dziewczynek w wieku 9 – 12 lat oraz dorosłych kobiet w projekcie „Siła jest kobietą”. W okresie 2018 – 2022 psycholożka w projektach „Opiekuńcza Łódź”, „Opiekuńcza Łódź Bis” oraz „Przepis na opiekę”, których celem było wparcie osób niesamodzielnych oraz Ich bliskich/opiekunów. Od ponad 15 lat związana z organizacjami pozarządowymi i ich społeczną działalnością. W latach 2019 – 2022 koordynatorka lokalna i psycholożka w projekcie „Senior – Junior. Mentoring w procesie usamodzielnienia” skierowanym do młodzieży z rodzin zastępczych i domów dziecka w Łodzi (projekt realizowany przez Fundację Robinson Crusoe z Warszawy w partnerstwie z MOPS z Łodzi i Fundacją W Człowieku Widzieć Brata).
Ukończyła następujące szkolenia w Fundacji Nagle Sami: „Jak pracować z osobą dorosłą w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie”, „Jak pracować z nastolatkiem w żałobie?”, „Interwencja kryzysowa - założenia i metody udzielania pomocy psychologicznej po nagłej traumie”. W Polskim Instytucie Ericsonowskim ukończyła szkolenie „Zróbcie mi miejsce między Wami – rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym.”

W praktyce psychologicznej pracuje wspierając dzieci, młodzież oraz rodziców/opiekunów w oparciu
o podejście związane z Porozumieniem Bez Przemocy i Rodzicielstwem Bliskości. Wspiera osoby dorosłe w sytuacjach kryzysowych doświadczanych w życiu prywatnym, rodzinnym i zawodowym. Jest przyjazna osobom LGBTQ+.

Obszary, w jakich udziela wsparcia i pomocy:

  • trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym, długotrwałe obniżenie nastroju
    u nastolatek/nastolatków i osób dorosłych

  • trudności w wychowywaniu dzieci i funkcjonowaniu rodziny

  • trudności w porozumiewaniu się z dzieckiem

  • kłopoty w komunikacji, budowaniu więzi i relacji

  • doświadczania przemocy, mobbingu, dyskryminacji, molestowania

  • przeżywanie zmian w życiu (np. utrata pracy, rozstanie, rozwód), żałoby

  • doświadczanie wypalenia z powodu opieki nad osobą starszą lub/i niepełnosprawną

  • doświadczanie wypalenia zawodowego

 

Prywatnie szczęśliwa partnerka i mama Niny. W wolnym czasie miłośniczka czytania książek, spotkań ze znajomymi przy dobrej kawie oraz błogiego nicnierobienia.

 

 


Psycholog dzieci i młodzieży

mgr Paulina Mołda

Psycholog, ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność psychologia rodziny. W trakcie szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (ukończyła I stopień). Praktyk metody
„Kids skills” oraz trener TUS. Od 6 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. W swojej pracy koncentruje się na poszukiwaniu mocnych stron u dzieci i rodziców, kierując się empatią, zrozumieniem oraz szacunkiem. Specjalizuje się w terapii nastolatków i dzieci w okresie wczesnoszkolnym, wspierając w problemach takich jak m.in.: zaburzenia lękowe, depresyjne, sytuacje okołorozwodowe, obniżone poczucie własnej wartości. Aktualnie pracuje również
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Prywatnie uwielbia czytać kryminały i uprawiać sport.


do góry