Wybierz osobę lub usługę:

psycholog dzieci i młodzieży dr Agnieszka Siedler

Psycholog dzieci i młodzieży, Pedagog mgr Edyta Idczak-Paceś

Psycholog, Oligofrenopedagog mgr Jacek Jankowski

Psycholog dzieci i młodzieży mgr Katarzyna Ledzion

Oligofrenopedagog, Certyfikowany terapeuta behawioralny mgr Michał Łukaszczyk

Logopeda Anna Sowińska

Psycholog, Mediator mgr Julita Lewandowska

Psycholog, Felinoterapeuta mgr Robert Bardziński

Psychoterapeuta mgr Monika Kmiecik

Konsultacja psychologiczna - dr Agnieszka Siedler

Konsultacja psychologiczna - inni specjaliści
120 zł

Konsultacja psychologiczna on-line
120zł

Trening Umiejętności Społecznych

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera - pierwsze spotkanie

Badanie ADOS-2

Konsultacja logopedyczna
100 zł

Konsultacja/terapia pedagogiczna
120 zł

Konsultacje psychologiczne w języku angielskim

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu w języku angielskim - Autism Assessement

Terapia behawioralna
120 zł

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci

Testy psychologiczne

Działania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
120 zł

Konsultacje psychologiczne - badanie naukowe

Bezpłatna konsultacja logopedyczna

Bezpłatna konsultacja psychologiczna

Mediacje
170 zł

Bezpłatne jednorazowe mediacje

Konsultacja behawioralna
120 zł

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera - po wywiadzie

Psychoterapia

Badanie uwagi słuchowej - Tomatis
120
do góry