Wybierz osobę lub usługę:

psycholog dzieci i młodzieży dr Agnieszka Siedler

psycholog dzieci i młodzieży dr Agnieszka Siedler

Specjalistka w zakresie psychologii dzieci i młodzieży. Przeprowadza diagnozę problemów dziecka, dokładnie omawiając ją z rodzicami i małymi pacjentami. Prowadzi kompleksową terapię, skoncentrowaną na rozwiązaniu problemów, poprawie umiejętności psychospołecznych, motywowaniu do pracy. Udziela porad dla rodziców, których dzieci przejawiają trudności emocjonalne o wielorakim podłożu. We współpracy z lekarzem psychiatrą prowadzi diagnostykę w kierunku autyzmu dziecięcego oraz Zespołu Aspergera.

W pracy terapeutycznej  opiera się głównie na metodach poznawczo-behawioralnych, jednak stara się łączyć różne metody w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby dziecka. Dużą wagę przywiązuje do współpracy z rodzicami dziecka. Prowadzi diagnostykę psychologiczną, terapię indywidualną dzieci w każdym wieku oraz zajęcia grupowe z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży.

Ukończyła liczne szkolenia dotyczące zaburzeń wieku dziecięcego, m.in. trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy zachowania oraz szkolenie z wykorzystania ADOS-2 w badaniach klinicznych. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Centrum Diagnozy i Terapii SOTIS w Warszawie oraz Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu Navicula, gdzie zajmowała się diagnostyką psychologiczną, terapią indywidualną, zajęciami grupowymi z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci od 7 r.ż. oraz prowadzi szkolenia dla rodziców.

Uczestniczy w wielu programach badawczych oraz szkoleniach, które pozwalają jej rozwijać swoje umiejętności.

Psycholog dzieci i młodzieży, Pedagog mgr Edyta Idczak-Paceś

Psycholog dzieci i młodzieży, Pedagog mgr Edyta Idczak-Paceś

Specjalistka w zakresie psychologii dzieci i młodzieży,  pedagog, ukończyła studia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalności: psychologia zdrowia i kliniczna oraz pedagogika społeczna). Absolwentka studiów podyplomowych  na kierunku terapia zajęciowa. Aktualnie prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych, współpracuje ze szkołami podstawowymi i z przedszkolami. Doktorantka w Szkole Doktorskiej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prowadzi badania naukowe nad żeńską populacją osób z ASD. Wykładowca akademicki.

Certyfikowany trener umiejętności społecznych. Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD a także z różnego rodzaju zaburzeniami emocjonalnymi, poznawczymi i neurologicznymi. Prowadziła zajęcia polisensoryczne, trening funkcjonowania w życiu codziennym  w Środowiskowym Domu Samopomocy w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi - Navicula. Biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i możliwości każdego człowieka, w swojej pracy korzysta z różnych metod terapeutycznych.

 

Psycholog dzieci i młodzieży, Pedagog mgr Magdalena Jęczmień

Psycholog dzieci i młodzieży, Pedagog mgr Magdalena Jęczmień

Psycholożka, pedagożka pracująca ze wszystkimi grupami wiekowymi (pracuje z  dziećmi od 3 roku życia). Przeprowadza także diagnozy psychologiczne (ukończyła dodatkowo studia podyplomowe z zakresu diagnozy psychologicznej na SWPS we Wrocławiu). Aktualnie jest uczestniczką całościowego 4-letniego kursu w Szkole Psychoterapii w  Warszawie w nurcie integracyjnym. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje superwizji. Ukończyła także liczne kursy i  szkolenia specjalistyczne, dotyczące m.in. emocji, procesów poznawczych, neuropsychologii, najnowszych technik działań terapeutycznych, bezpiecznego korzystania z zasobów sieci, tworzenia i  wykorzystywania gier w  celach terapeutycznych. Certyfikowany trener umiejętności
społecznych. W 2014 roku ukończyła Kurs trenerski I stopnia oparty o  standardy kwalifikacji zawodowych dla zawodu trenera wg. Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej. W  grudniu 2019 roku ukończyła szkolenie specjalistyczne na SWPS w Sopocie dotyczące diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. W  październiku
2021 roku skończyła studia podyplomowe na dolnośląskiej uczelni dotyczące technik terapeutycznych w pracy psychologicznej/terapeutycznej. W  czerwcu 2022 roku skończyła Studium terapii poznawczo-behawioralnej we Wrocławiu.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako pedagog i psycholog w szkole podstawowej oraz w gimnazjum, a także psycholog w przedszkolu. Prowadziła m.in. zajęcia w  szkołach w projekcie programu profilaktycznego z  fundacją Vis Salutis dla
dzieci i  młodzieży - "Nie zarzucaj sieci na życie" w województwie łódzkim, dofinansowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Do niedawna psycholog wspierający, konsultujący i diagnostyczny w jednym z I ośrodków referencyjnych NFZ dla dzieci i  młodzieży. Prowadziła także szkolenia o tematyce psychologiczno-pedagogicznej, warsztaty psychologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, pracowników firm oraz zajęcia dla studentów. Posiada doświadczenie psychologa w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych (w tym osób starszych). Była także psychologiem, w tym psychologiem-diagnostą w  zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Obecnie zajmuje się diagnozami psychologicznymi, wsparciem, psychoedukacją i konsultacjami, w tym psychoterapeutycznymi i  psychoterapią, a także terapią pedagogiczną, w tym wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (ukończone studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju).

Psycholog dzieci i młodzieży mgr Katarzyna Ledzion

Psycholog dzieci i młodzieży mgr Katarzyna Ledzion

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Psycholog ze specjalnością psychologia rodziny, diagnosta z zakresu neuropsychologii. Jest specjalistą zajmującym się udzielaniem wsparcia rodzicom na drodze procesu wychowawczego. Przeprowadza diagnozy potrzeb i trudności rodzinnych, a także udziela pomocy w postaci: działań profilaktycznych, terapeutycznych, aż po interwencję kryzysową. Zajmuje się diagnozą i pomocą w oparciu o terapię behawioralną dzieci z różnym spektrum problemów. Udziela wsparcia rodzinom w trudnych sytuacjach np.: rozwodu, choroby, trudności szkolnych, niepełnosprawności, konfliktów, problemów wychowawczych. Specjalista metody Tomatisa oraz Trener Umiejętności Społecznych.

Ukończyła liczne szkolenia dotyczące zaburzeń wieku dziecięcego, m.in. z zakresu kształtowania samodzielności w oparciu o terapię behawioralną, poważnych zaburzeń emocjonalnych oraz diagnostyki i postępowania terapeutycznego w zakresie wybranych zaburzeń wieku rozwojowego czy też Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD ). Zajmuje się terapią całościowych zaburzeń rozwoju - autyzmu i zespołu Aspergera w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi – Navicula oraz diagnozą trudności szkolnych i interwencją kryzysową w "Mavicus" Centrum Psychologiczno - Logopedyczne Łódź.

Bezpośrednio związana z tematyka rodzin wielodzietnych oraz rodzin z osobą chorą i niepełnosprawną.

Psycholog, Psychoterapeuta, Oligofrenopedagog mgr Jacek Jankowski

Psycholog, Psychoterapeuta, Oligofrenopedagog mgr Jacek Jankowski

Psycholog, psychoterapeuta i oligofrenopedagog, ukończył studia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna). Absolwent studiów podyplomowych  na kierunkach „Oligofrenopedagogika” i „Przygotowanie pedagogiczne”. Wieloletni wykładowca w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi i Bełchatowie na studiach podyplomowych i magisterskich. Psycholog na oddziale hematologii i onkologii dziecięcej w Łodzi. Od ponad 8 lat pracuje jako terapeuta z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu. Koordynował ogólnopolski program wspierania osób z ASD w łodzi „ Wolontariat koleżeński Mary i Max”. Od 3 lat prowadzi autorski program „ Klub Pacjenta- Chata Navi” w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi - Navicula Centrum. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w nurcie TSR. Prywatnie: miłośnik „tworzenia czegoś z niczego”

Psycholog dzieci i młodzieży mgr Katarzyna Ledzion

Psycholog dzieci i młodzieży mgr Katarzyna Ledzion

Psycholog dzieci i młodzieży, pedagog Edyta Idczak-Paceś

Psycholog dzieci i młodzieży, pedagog Edyta Idczak-Paceś

Psycholog dzieci i młodzieży, pedagog mgr Patrycja Matusiak

Psycholog dzieci i młodzieży, pedagog mgr Patrycja Matusiak

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, psycholog, pedagog. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu na kierunku Oligofrenopedagogika oraz przygotowanie pedagogiczne. Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z osobami z obniżoną samooceną, mającymi trudności w nawiązywaniu relacji z innymi. Prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych i Treningi Umiejętności szkolnych dla dzieci i młodzieży. W swojej pracy wykorzystuje autorskie pomoce dydaktyczne i metody warsztatowe, prowadzi szkolenia i konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w Niepublicznym Centrum Psychologiczno Pedagogicznym, w Punkcie Przedszkolnym oraz Szkole Podstawowej, gdzie prowadziła zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania, "Picture Exchange Communication System- poziom 1", "Nauczanie 9 krytycznych Umiejętności porozumiewania się". Odbyła również staż zawodowy w Niepublicznej Szkole UMIEM w Krakowie. Prywatnie mama i miłośniczka francuskich komedii.

Psycholożka, socjoterapeutka mgr Dorota Piskorska

Psycholożka, socjoterapeutka mgr Dorota Piskorska

Ukończyła studia z psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowe Studium w zakresie Socjoterapii w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Absolwentka Podyplomowego Studium Metody Wspierania Relacji Międzyludzkich na kierunku Coaching życiowy (Uniwersytet Łódzki). Ukończyła kurs doskonalący nt. „Metody pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym” oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy bezpośredniej z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami/opiekunami w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 oraz Publicznym Gimnazjum nr 3 im. F. Chopina w Łodzi. Prowadziła warsztaty z programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” oraz warsztaty rozwojowe dla dziewczynek w wieku 9 – 12 lat oraz dorosłych kobiet w projekcie „Siła jest kobietą”. W okresie 2018 – 2022 psycholożka w projektach „Opiekuńcza Łódź”, „Opiekuńcza Łódź Bis” oraz „Przepis na opiekę”, których celem było wparcie osób niesamodzielnych oraz Ich bliskich/opiekunów. Od ponad 15 lat związana z organizacjami pozarządowymi i ich społeczną działalnością. W latach 2019 – 2022 koordynatorka lokalna i psycholożka w projekcie „Senior – Junior. Mentoring w procesie usamodzielnienia” skierowanym do młodzieży z rodzin zastępczych i domów dziecka w Łodzi (projekt realizowany przez Fundację Robinson Crusoe z Warszawy w partnerstwie z MOPS z Łodzi i Fundacją W Człowieku Widzieć Brata).
Ukończyła następujące szkolenia w Fundacji Nagle Sami: „Jak pracować z osobą dorosłą w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie”, „Jak pracować z nastolatkiem w żałobie?”, „Interwencja kryzysowa - założenia i metody udzielania pomocy psychologicznej po nagłej traumie”. W Polskim Instytucie Ericsonowskim ukończyła szkolenie „Zróbcie mi miejsce między Wami – rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym.”

W praktyce psychologicznej pracuje wspierając dzieci, młodzież oraz rodziców/opiekunów w oparciu
o podejście związane z Porozumieniem Bez Przemocy i Rodzicielstwem Bliskości. Wspiera osoby dorosłe w sytuacjach kryzysowych doświadczanych w życiu prywatnym, rodzinnym i zawodowym. Jest przyjazna osobom LGBTQ+.

Obszary, w jakich udziela wsparcia i pomocy:

 • trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym, długotrwałe obniżenie nastroju
  u nastolatek/nastolatków i osób dorosłych

 • trudności w wychowywaniu dzieci i funkcjonowaniu rodziny

 • trudności w porozumiewaniu się z dzieckiem

 • kłopoty w komunikacji, budowaniu więzi i relacji

 • doświadczania przemocy, mobbingu, dyskryminacji, molestowania

 • przeżywanie zmian w życiu (np. utrata pracy, rozstanie, rozwód), żałoby

 • doświadczanie wypalenia z powodu opieki nad osobą starszą lub/i niepełnosprawną

 • doświadczanie wypalenia zawodowego

 

Prywatnie szczęśliwa partnerka i mama Niny. W wolnym czasie miłośniczka czytania książek, spotkań ze znajomymi przy dobrej kawie oraz błogiego nicnierobienia.

 

 

mgr Magdalena Jęczmień

mgr Magdalena Jęczmień
Konsultacja psychologiczna - dr Agnieszka Siedler

Konsultacja psychologiczna - dr Agnieszka Siedler
250
Konsultacja psychologiczna - inni specjaliści

Konsultacja psychologiczna - inni specjaliści
150 zł-170 zł
Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera- diagnoza obserwacyjna - pierwsze spotkanie

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera- diagnoza obserwacyjna - pierwsze spotkanie
Badanie ADOS-2 z wydaniem opinii

Badanie ADOS-2 z wydaniem opinii
600 zł
Konsultacja/terapia pedagogiczna

Konsultacja/terapia pedagogiczna
150 zł
Konsultacje psychologiczne w języku angielskim

Konsultacje psychologiczne w języku angielskim
Diagnoza obserwacyjna zaburzeń ze spektrum autyzmu w języku angielskim - Autism Assessement

Diagnoza obserwacyjna zaburzeń ze spektrum autyzmu w języku angielskim - Autism Assessement
Terapia behawioralna

Terapia behawioralna
150 zł
Diagnoza psychologiczna inna z wydaniem opinii

Diagnoza psychologiczna inna z wydaniem opinii
Diagnoza neuropsychologiczna

Diagnoza neuropsychologiczna
850 zł
Działania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Działania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
od 150 zł
Konsultacja behawioralna

Konsultacja behawioralna
150 zł
Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera - po wywiadzie

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera - po wywiadzie
Psychoterapia

Psychoterapia
170
Badanie uwagi słuchowej - Tomatis

Badanie uwagi słuchowej - Tomatis
200 zł
Diagnoza spektrum autyzmu z kwestionariuszem ADOS-2 z wydaniem opinii.

Diagnoza spektrum autyzmu z kwestionariuszem ADOS-2 z wydaniem opinii.
1450
Diagnoza ADHD - pierwsze spotkanie

Diagnoza ADHD - pierwsze spotkanie
Diagnoza ADHD z kwestionariuszem CONNERS-3

Diagnoza ADHD z kwestionariuszem CONNERS-3
1000 zł
Diagnoza ADHD - kolejne spotkanie

Diagnoza ADHD - kolejne spotkanie
Diagnoza ADHD - wydanie opinii

Diagnoza ADHD - wydanie opinii
Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera - wydanie opinii

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera - wydanie opinii
Trening Umiejętności Społecznych - kwalifikacja do grupy

Trening Umiejętności Społecznych - kwalifikacja do grupy
Diagnoza obserwacyjna spektrum autyzmu z wydaniem opinii

Diagnoza obserwacyjna spektrum autyzmu z wydaniem opinii
850
Diagnoza obserwacyjna ADHD z wydaniem opinii

Diagnoza obserwacyjna ADHD z wydaniem opinii
850
Diagnoza funkcji poznawczych (Leiter, IDS-2, Wechsler)

Diagnoza funkcji poznawczych (Leiter, IDS-2, Wechsler)
350 zł
Opinia neuropsychologiczna

Opinia neuropsychologiczna
150
Konsultacja psychoterapeutyczna (50 minut)

Konsultacja psychoterapeutyczna (50 minut)
180
Ćwiczenia procesów poznawczych dzieci/ młodzież/ dorośli/ osoby starsze wraz z przygotowaniem materiałów do ćwiczeń domowych (60 minut)

Ćwiczenia procesów poznawczych dzieci/ młodzież/ dorośli/ osoby starsze wraz z przygotowaniem materiałów do ćwiczeń domowych (60 minut)
110
Działania psychologiczne zgodnie z potrzebami wczesnego wspomagania rozwoju (60 minut)

Działania psychologiczne zgodnie z potrzebami wczesnego wspomagania rozwoju (60 minut)
130
Działania psychologiczne zgodnie z potrzebami wczesnego wspomagania rozwoju (60 minut)

Działania psychologiczne zgodnie z potrzebami wczesnego wspomagania rozwoju (60 minut)
130
Działania pedagogiczne zgodnie z potrzebami wczesnego wspomagania rozwoju (60 minut)

Działania pedagogiczne zgodnie z potrzebami wczesnego wspomagania rozwoju (60 minut)
130
Konsultacja pedagogiczno-psychologiczna rozwijająca kompetencje wychowawcze rodziców (60 minut)- dla jednego/ dwóch rodziców

Konsultacja pedagogiczno-psychologiczna rozwijająca kompetencje wychowawcze rodziców (60 minut)- dla jednego/ dwóch rodziców
180
Konsultacja psychologiczna mgr Katarzyna Ledzion

Konsultacja psychologiczna mgr Katarzyna Ledzion
170
Opiniowanie sądowe

Opiniowanie sądowe
200
do góry