Wybierz osobę lub usługę:


psycholog dzieci i młodzieży
dr Agnieszka Siedler

Neurologopeda dzieci i dorosłych
dr Joanna Chądzyńska

Logopedia, Logopedia artystyczna
dr hab. Małgorzata Flegel

Psycholog dzieci i młodzieży, pedagog
Edyta Idczak-Paceś

Psychiatra dzieci i młodzieży
lek. Katarzyna Królewska

Psychiatra dziecięcy
lek. Piotr MillerKonsultacja psychologiczna

Konsultacja psychiatry dzieci i młodzieży

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera - pierwsze spotkanie

Konsultacja logopedyczna

Logopedia artystyczna

Badanie ADOS-2

Konsultacja psychologiczna on-line

Konsultacja/terapia pedagogiczna

Konsultacje psychologiczne w języku angielskim

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu w języku angielskim - Autism Assessement
do góry