Wybierz osobę lub usługę:

Konsultacja psychologiczna - dr Agnieszka Siedler

Konsultacja psychologiczna - inni specjaliści
120 zł

Konsultacja psychologiczna on-line
120zł

Trening Umiejętności Społecznych

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera - pierwsze spotkanie

Badanie ADOS-2

Konsultacja psychiatry dzieci i młodzieży

Konsultacja logopedyczna
100 zł

Konsultacja/terapia pedagogiczna
120 zł

Konsultacje psychologiczne w języku angielskim

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu w języku angielskim - Autism Assessement

Konsultacja psychiatryczna dla dorosłych - kontynuacja leczenia

Terapia behawioralna
120 zł

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci

Testy psychologiczne

Działania diagnostyczne dla osób starszych
150 zł

Działania terapeutyczne dla osób starszych
120 zł

Działania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
120 zł

Działania terapeutyczne dla osób dorosłych
120 zł

Konsultacje psychologiczne - badanie naukowe

Bezpłatna konsultacja logopedyczna

Bezpłatna konsultacja psychologiczna

Mediacje
170 zł

Bezpłatne jednorazowe mediacje

Konsultacja behawioralna
120 zł
do góry