Wybierz osobę lub usługę:

psycholog dzieci i młodzieży dr Agnieszka Siedler

Psycholog dzieci i młodzieży, Pedagog mgr Edyta Idczak-Paceś

Psycholog dzieci i młodzieży, Pedagog mgr Magdalena Jęczmień

Psycholog dzieci i młodzieży, pedagog; psycholog pracujący z osobami starszymi oraz z  dorosłymi; diagnosta psychologiczny dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych; trener kompetencji miękkich i  procesów poznawczych. Od przeszło 10 lat związana zawodowo z  dziećmi i z młodzieżą od 3 roku życia oraz z osobami starszymi, a od 5 lat pracuje z osobami dorosłymi.

Psycholog i pedagog. Ukończyła studia psychologiczne (specjalność: psychologia zdrowia i  kliniczna) oraz pedagogiczne (społeczna; przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią i  wczesnym wspomaganiem rozwoju). Studiowała na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu z zakresu diagnozy psychologicznej dzieci, osób dorosłych i osób starszych. Ukończyła liczne kursy i  szkolenia specjalistyczne, dotyczące m.in. emocji, procesów poznawczych, neuropsychologii, najnowszych technik działań terapeutycznych, bezpiecznego korzystania z zasobów sieci, psychologicznych konsekwencji doświadczeń traumatycznych, tworzenia i  wykorzystywania gier w  celach terapeutycznych. W  grudniu 2019 roku ukończyła szkolenie na SWPS w Sopocie dotyczące diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. Z pasją poznaje metody różnych terapii. Obecnie kształci się w zakresie terapii psychologicznej osób dorosłych na uczelni dolnośląskiej oraz rozpoczęła drogę zdobywania uprawnień psychoterapeutycznych. Najbliższe jej nurty, to terapia skoncentrowana na rozwiązaniu oraz terapia poznawczo-behawioralna. Posiada doświadczenie z pracy pedagoga i psychologa w szkole podstawowej oraz gimnazjum, psychologa w przedszkolu, a  także pedagoga i psychologa w poradni pedagogiczno-psychologicznej. Prowadziła zajęcia w szkołach w projekcie programu profilaktycznego z  fundacją Vis Salutis dla dzieci i młodzieży - "Nie zarzucaj sieci na życie" w województwie łódzkim, dofinansowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Aktualnie psycholog dzieci i młodzieży w  jednej z gmin pod Warszawą oraz psycholog osób dorosłych i starszych w poradni zdrowia psychicznego w Łodzi. Pracuje w ramach wsparcia z  osobami starszymi z: otępieniem, z zaburzeniami snu, depresyjnymi, lękowymi. Posiada doświadczenie z pracy psychologa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w gabinecie, w  projektach unijnych, w szpitalu w Łodzi. Pracuje z osobami dorosłymi, m.in. odczuwającymi stres, lęk, wewnętrzny niepokój. Zawsze dobiera metody pracy do trudności osoby.

Psycholog dzieci i młodzieży mgr Katarzyna Ledzion

Psycholog, Oligofrenopedagog mgr Jacek Jankowski

Logopeda Anna Sowińska

Logopeda Justyna Musiał

Psycholog, Mediator mgr Julita Lewandowska

Oligofrenopedagog, Certyfikowany terapeuta behawioralny mgr Michał Łukaszczyk

Konsultacja psychologiczna - dr Agnieszka Siedler

Konsultacja psychologiczna - inni specjaliści
120 zł

Konsultacja psychologiczna on-line
120zł

Trening Umiejętności Społecznych
250 za m-ąc

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera - pierwsze spotkanie

Badanie ADOS-2

Konsultacja logopedyczna
100 zł

Konsultacja/terapia pedagogiczna
120 zł

Konsultacje psychologiczne w języku angielskim

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu w języku angielskim - Autism Assessement

Terapia behawioralna
120 zł

Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci

Testy psychologiczne

Działania diagnostyczne dla osób starszych
150 zł

Działania terapeutyczne dla osób starszych
120 zł

Działania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
120 zł

Działania terapeutyczne dla osób dorosłych
120 zł

Konsultacje psychologiczne - badanie naukowe

Bezpłatna konsultacja logopedyczna

Bezpłatna konsultacja psychologiczna

Mediacje
170 zł

Bezpłatne jednorazowe mediacje

Konsultacja behawioralna
120 zł

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera - po wywiadzie

Badanie uwagi słuchowej - Tomatis
120

Konsultacja logopedyczna
80

Karnet terapii behawioralnej
350 zł/m-ąc

Konsultacja logopedyczna
60
do góry