Wybierz osobę lub usługę:

psycholog dzieci i młodzieży dr Agnieszka Siedler

Specjalistka w zakresie psychologii dzieci i młodzieży. Przeprowadza diagnozę problemów dziecka, dokładnie omawiając ją z rodzicami i małymi pacjentami. Prowadzi kompleksową terapię, skoncentrowaną na rozwiązaniu problemów, poprawie umiejętności psychospołecznych, motywowaniu do pracy. Udziela porad dla rodziców, których dzieci przejawiają trudności emocjonalne o wielorakim podłożu. We współpracy z lekarzem psychiatrą prowadzi diagnostykę w kierunku autyzmu dziecięcego oraz Zespołu Aspergera.

W pracy terapeutycznej  opiera się głównie na metodach poznawczo-behawioralnych, jednak stara się łączyć różne metody w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby dziecka. Dużą wagę przywiązuje do współpracy z rodzicami dziecka. Prowadzi diagnostykę psychologiczną, terapię indywidualną dzieci w każdym wieku oraz zajęcia grupowe z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży.

Ukończyła liczne szkolenia dotyczące zaburzeń wieku dziecięcego, m.in. trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy zachowania oraz szkolenie z wykorzystania ADOS-2 w badaniach klinicznych. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Centrum Diagnozy i Terapii SOTIS w Warszawie oraz Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu Navicula, gdzie zajmowała się diagnostyką psychologiczną, terapią indywidualną, zajęciami grupowymi z Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci od 7 r.ż. oraz prowadzi szkolenia dla rodziców.

Uczestniczy w wielu programach badawczych oraz szkoleniach, które pozwalają jej rozwijać swoje umiejętności.

Psycholog dzieci i młodzieży, Pedagog mgr Edyta Idczak-Paceś

Psycholog dzieci i młodzieży, Pedagog mgr Magdalena Jęczmień

Psycholog dzieci i młodzieży, pedagog; psycholog pracujący z osobami starszymi oraz z  dorosłymi; diagnosta psychologiczny dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych; trener kompetencji miękkich i  procesów poznawczych. Od przeszło 10 lat związana zawodowo z  dziećmi i z młodzieżą od 3 roku życia oraz z osobami starszymi, a od 5 lat pracuje z osobami dorosłymi.

Psycholog i pedagog. Ukończyła studia psychologiczne (specjalność: psychologia zdrowia i  kliniczna) oraz pedagogiczne (społeczna; przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią i  wczesnym wspomaganiem rozwoju). Studiowała na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu z zakresu diagnozy psychologicznej dzieci, osób dorosłych i osób starszych. Ukończyła liczne kursy i  szkolenia specjalistyczne, dotyczące m.in. emocji, procesów poznawczych, neuropsychologii, najnowszych technik działań terapeutycznych, bezpiecznego korzystania z zasobów sieci, psychologicznych konsekwencji doświadczeń traumatycznych, tworzenia i  wykorzystywania gier w  celach terapeutycznych. W  grudniu 2019 roku ukończyła szkolenie na SWPS w Sopocie dotyczące diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych. Z pasją poznaje metody różnych terapii. Obecnie kształci się w zakresie terapii psychologicznej osób dorosłych na uczelni dolnośląskiej oraz rozpoczęła drogę zdobywania uprawnień psychoterapeutycznych. Najbliższe jej nurty, to terapia skoncentrowana na rozwiązaniu oraz terapia poznawczo-behawioralna. Posiada doświadczenie z pracy pedagoga i psychologa w szkole podstawowej oraz gimnazjum, psychologa w przedszkolu, a  także pedagoga i psychologa w poradni pedagogiczno-psychologicznej. Prowadziła zajęcia w szkołach w projekcie programu profilaktycznego z  fundacją Vis Salutis dla dzieci i młodzieży - "Nie zarzucaj sieci na życie" w województwie łódzkim, dofinansowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Aktualnie psycholog dzieci i młodzieży w  jednej z gmin pod Warszawą oraz psycholog osób dorosłych i starszych w poradni zdrowia psychicznego w Łodzi. Pracuje w ramach wsparcia z  osobami starszymi z: otępieniem, z zaburzeniami snu, depresyjnymi, lękowymi. Posiada doświadczenie z pracy psychologa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w gabinecie, w  projektach unijnych, w szpitalu w Łodzi. Pracuje z osobami dorosłymi, m.in. odczuwającymi stres, lęk, wewnętrzny niepokój. Zawsze dobiera metody pracy do trudności osoby.

Psycholog dzieci i młodzieży mgr Katarzyna Ledzion

Psycholog, Oligofrenopedagog mgr Jacek Jankowski

Logopeda mgr Anna Sowińska

Logopeda mgr Justyna Musiał

mgr Justyna Musiał, Logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Logopedia z audiologią. Aktualnie poszerza swoją wiedzę kontynuując naukę na kierunku Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Uczestnicząc w licznych wolontariatach m.in. na turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym AmaDeum, a także na praktykach w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Zgierzu zdobywała swoje pierwsze doświadczenie zawodowe. Uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach ciągle poszerza swoją wiedzę. W pracy zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz wszelakimi wadami wymowy w zakresie dyslalii.

W życiu prywatnym interesuje się filologią angielską oraz szeroko pojętą turystyką górską.

 

 

 

 

Psycholog dzieci i młodzieży mgr Katarzyna Ledzion

Psycholog dzieci i młodzieży, pedagog mgr Patrycja Matusiak

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, psycholog, pedagog. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu na kierunku Oligofrenopedagogika oraz przygotowanie pedagogiczne. Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z osobami z obniżoną samooceną, mającymi trudności w nawiązywaniu relacji z innymi. Prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych i Treningi Umiejętności szkolnych dla dzieci i młodzieży. W swojej pracy wykorzystuje autorskie pomoce dydaktyczne i metody warsztatowe, prowadzi szkolenia i konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami zachowania. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w Niepublicznym Centrum Psychologiczno Pedagogicznym, w Punkcie Przedszkolnym oraz Szkole Podstawowej, gdzie prowadziła zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in trzystopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania, "Picture Exchange Communication System- poziom 1", "Nauczanie 9 krytycznych Umiejętności porozumiewania się". Odbyła również staż zawodowy w Niepublicznej Szkole UMIEM w Krakowie. Prywatnie mama i miłośniczka francuskich komedii.

Konsultacja psychologiczna - dr Agnieszka Siedler
200

Konsultacja psychologiczna - inni specjaliści
150 zł

Trening Umiejętności Społecznych
250 za m-ąc

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera- diagnoza obserwacyjna - pierwsze spotkanie

Badanie ADOS-2 z wydaniem opinii
450 zł

Konsultacja logopedyczna
130

Konsultacja/terapia pedagogiczna
150 zł

Konsultacje psychologiczne w języku angielskim

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu w języku angielskim - Autism Assessement

Terapia behawioralna
150 zł

Testy psychologiczne

Działania diagnostyczne dla osób starszych
150 zł

Działania terapeutyczne dla osób starszych
120 zł

Działania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży
150 zł

Konsultacje psychologiczne - badanie naukowe

Konsultacja behawioralna
150 zł

Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera - po wywiadzie

Badanie uwagi słuchowej - Tomatis
150 zł

Konsultacja logopedyczna
80

Karnet terapii behawioralnej
460 zł/m-ąc

Konsultacja logopedyczna
60

Terapia Uwagi Słuchowej - Tomatis@

Konsultacja psychologiczna Bartosz Neska
200 zł

karnet terapeutyczny
460 zł/ m-ąc

Diagnoza spektrum autyzmu z kwestionariuszem ADOS-2 z wydaniem opinii.
1000
do góry